in

Halaga ng Assegno Sociale 2020: € 459,83

Ang assegno sociale ay isang welfare benefit na kinikilala ng batas sa Italya sa sinumang makakatugon sa mga reqirements nito kahit hindi nakapaghulog o nakapag bayad ng kinakailangang kontribusyon para sa Old Age pension o Pensione di Vecchiaia. Ito ay ibinibigay sa mga mamamayang nasa kundisyon at edad na itinalaga ng batas.

Para sa taong 2020, ang halaga ng Assegno Sociale ay € 459,83 at matatanggap sa 13 buwan o € 5.977,79 sa isang taon. 

Sinu-sino ang maaaring makatanggap:

  • May edad na 67 anyos
  • Italian citizen;
  • Dayuhang mayroong EC long term residence permit o dating carta di soggorno;
  • Residente at tuluy-tuloy ang paninirahan sa Italya ng sampung taon.

Bukod sa mga nabanggit sa itaas, ay may itinalaga ring halaga ng sahod/kita bilang requirement sa pagtanggap ng nabanggit na benepisyo. 

Ang sinumang walang natatanggap na ibang sahod/kita ay matatanggap ang buong halaga nito. 

Samantala, ang halagang matatanggap ay batay kung single o married ang aplikante at kung may ibang sahod o kita. Samakatwid, sa sinumang may natatanggap na ibang sahod/kita (na hindi lalampas sa € 5.977,79, kung single at € 11.955,58 naman kung may asawa) ay matatanggap ang mas mababang halaga ng assegno sociale. 

Halimbawa:

Si Juan Pedro ay walang asawa at nananatiling may kita ng € 2500.00 sa isang taon.

Sa kanyang pag-aaplay ng Assegno Sociale, ang halagang matatanggap ay 

€5.977,79                 (halaga ng alfare benefit sa taong 2020)
– € 2.500,00 
(halaga ng kita ni Juan Pedro)

:  13                             (bilang ng buwan ng pagtanggap ntio)

= €267,52     Halagang matatanggap ni Juan Pedro kada buna ng Assegno Sociale

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Electronic Case Investigation Form

Electronic Case Investigation Form, bagong Patakaran para sa mga darating sa Pilipinas

regularization-2020

Halos 32,000 aplikasyon para sa Regularization – Ministry of Interior