in

Italian language test para sa EU long term residence permit, ano ang procedure?

Kailangang mapatunayan ang kaalaman sa wikang italyano, sa pamamagitan ng italian language test.

Ang dayuhan na nais mag-aplay ng EU long term residence permit o ang permesso UE per lungo soggiornanti, ay dapat mapatunayan ang kaalaman sa wikang italyano, sa pamamagitan ng italian language test.

Ang antas na kinakailangan ay A2 ng Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Ito ay sumasaklaw sa kakayahang gamitin ang wikang italyano sa madalas na gamiting pangungusap o salita sa mga karaniwang lugar. 

Ayon sa Batas bilang 94/2009, ang dayuhan ay maaaring maipakita ang kaalaman sa wika sa pamamagitan ng isang exam sa kasong di sakop ng itinalagang exemptions. Kailangang sumailalim at pumasa sa exam na ito bago ang mag-aplay para sa dokumentong nabanggit. 

Ang pagsasailalim sa test na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapa-schedule online gamit ang form TI sa website ng Ministry of Interior, sa pamamagitan ng link na ito: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

Tandaan na sa access sa website ng Ministry of Interior ay kakailanganin ang SPID o ang iisang digital identity sa mga serbisyo ng Public Administration. 

Tatanggapin ito ng prefecture batay sa tirahan ng dayuhan, at ito ang magpapadala ng liham kung saan nasasaad ang araw ng appointment (lettera di convocazione) ng pagsasailalim sa exam sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagpapadala ng request. 

Ang exam na ito ay gagawin sa pamamagitan ng computer system, gayunpaman, kung kinakailangan, ang aplikante ay maaaring hilingin na gawin ang exam sa pamamagitan ng papel. Maituturing na pasado kung 80% ng mga katanungan ay nasagot ng tama. Ang result ng exams ay dumudating online maging sa mga Questura. 

Kung hindi makakarating sa araw ng exam o kung hindi pumasa sa exam?

Ang aplikante ay dapat na dumating sa itinakdang araw, lugar at oras sa pagsasailalim sa exam. Sa kasong ang dayuhan ay hindi pumasa o sa kasong hindi dumating sa itinakdang araw ng exam at walang balidong dahilan, ay hindi maaaring makapapa-schedule ulit para sa panibagong petsa hanggang makalipas ang 90 araw mula sa unang petsa na nakatakda.

Sa pagkakaroon lamang ng balidong dahilan sa hindi pagdating sa petsang nakatakda ay maaaring muling makapagpa-schedule para sa bagong petsa bago ang 90 araw. Ang dahilan ng excuse ay dapat ipadala sa CTP kung saan naka-schedule ang italian test bago ang nakatakdang petsa at oras ng pagsusulit, kung hindi ay  lalabas ito na unjustified. Maaari rin itong ipadala sa pamamagitan ng fax o email. Ang buong proseso sa pagsasailalim ng Italian test ay matatagpuan sa website ng Ministry of Interior. (PGA)

Last update: 14 January 2023

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Turismo, may pahintulot na ba?

Covid19, tumaas ulit ang positivity rate sa 5.6% sa Italya