in

Paano i-fill up ang aplikasyon online para sa seasonal worker

Simula kahapon ng umaga ay maaaring i-download, i-fill up at i-save ang mga aplikasyon. Ngunit para maipadala ito online ay kailangang hintayin ang mailathala ang dekreto. Narito kung paano:

Roma – Marso 21, 2013 – Simula kahapon ng umaga, ang mga employer ay maaaring i-download, i-fill up at i-save ang aplikasyon upang maparating at mai-empleyo ang seasonal worker sa bansang Italya sa sektor ng agrikultura at turismo. Upang maipadala ang aplikasyon ay kailangang hintayin ang mailathala ang nasabing dekreto sa Official Gazette na inaasahan sa mga susunod na araw.

Pinahintulutan ng gobyerno ang 30,000 quotas, kung saan ang 5,000 ay nakalaan sa mga seasonal workers na nagtungo na sa bansang Italya nang hindi bababa sa 2 magkasunod na taon at ang mga employer ay nag-request para sa kanilang multi-annual permit para sa lavoro subordinato stagionale.

Ang mga workers ay magbubuhat sa mga sumusunod na bansa: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Egypt, Philippines, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Republic of ex Yugoslavia, Macedonia, Morocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ukraine at Tunisia. Samantala, ang mga seasonal workers na nasa bansang Italya noong nakaraang taon, ay maaaring bumalik regardless ang kanyang country of origin.

Ang aplikasyon ay ihahanda online, kahit sa tulong ng mga patronati. Samantala, narito ang maigsing gabay para sa mga nagnanais ipadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng sariling pc.

1) Mag- log on sa website nullaostalavoro.interno.it at kung hindi pa rehistrado, simulan ito sa pamamagitan ng “Effettua Registrazione”:

2) I-fill up ang aplikasyon gamit ang sariling datas, at isulat ang 5 digit control, pagkatapos i-click ang “invia”

3) Tulad ng paliwanag sa mensahe, matatanggap ang isang email kung saan nasusulat ang gabay para makumpleto ang registration:

4) Matapos ang registration, mag-log on ulit sa nullaostalavoro.interno.it, gamit ang email at password, i-click ang “invia”:

5) Sa pahina ng “servizi disponibili”, i-click ang “Richiesta moduli”:

6) I-click sa “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C”

7) Ito ang unang pahina ng form. I-click sa “Avanti”, upang masimulan ang pagpi-fill up

8) Dapat ialgay ang mga personal datas ng employer

9) Pagkatapos ay ang datas ng worker

10) PAALALA: Kailangang tukuyin kung ang hinihiling ay annual working permit, na nagpapahintulot sa pagpasok ng worker sa Italya para sa taong 2013 lamang, o ang multi annual permit na magpapahintulot naman sa worker na makapasok muli sa mga susunod na taon sa mas simpleng pamamaraan

11) Tukuyin sa contract proposal ang haba ng panahon ng trabaho, ang basihang national collective contract , ang antas at uri ng trahabo

12) Ang lugar kung saan magta-trabaho

13) Kung saan maninirahan ang worker

14) Dapat mangako ang employer sa pagbabayad ng anumang gastusin sakaling magkaroon ng expulsion ang worker at mangangako rin na ipagbibigay alam ang anumang uri ng pagbabago sa kontrata:

15) Ilagay ang impormasyon ukol sa bilang ng mga manggagawa at ang invoice ng kumpanya:

16) Ilagay kung saan nais matanggap ang anumang uri ng komunikasyon:

17) Ilagay ang stamp number na nagkakahalaga ng 14,62 euro, kumpirmahin at i-click ang “salva” upang i-save ang aplikasyon.

Ang aplikasyon, sa puntong ito ay handa na. Mag log on lang sa nullaostalavoro.interno.it, i-click ang “domanda da inviare”, at pagkatapos ay “invia

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Deployment ng mga Filipino nurses sa Germany, pirmado na

3 Pinoy, bigo sa planong pagnanakaw, naghiganti