in

Regulasyon ng Green Pass, narito ang maikling Gabay

Simula August 6, ang Green Pass ay mandatory sa Italya. Ito ay nasasaad sa DPCM ng June 17, 2021 at Decreto Legge ng July 23, 2021. Narito ang maikling gabay ukol sa regulasyon ng Green pass. 

Saan mandatory ang Green pass?

Ang Green pass ay mandatory sa pagpasok sa mga restaurants, bars at pub para sa dine-in.  Ito ay mandatory din sa pagpasok sa mga amusement centers/parks, gyms, theaters, cinema, museums, cultural, social at sports events, festivals, fairs, conferences, congresses at iba pa

Kung walang Green pass?

Ang sinumang mayroong Green pass lamang ang maaaring mag-dine in sa mga restaurants, bar at pub. Ang walang Green pass ay sa al fresco dining o sa outdoor space ng restaurant, bar at pub lamang may pahintulot. Samantala, hindi makakapasok sa mga amusement centers, gyms, theaters, cinema, museums, cultural, social at sports events, festivals, fairs, conferences, congresses at iba pa.

Basahin din:

Ano ang parusa para sa mga walang Green pass o sa mga gagamit ng Green pass ng ibang tao o sa mga fake na Green pass?

Mayroong dalawang bagay na dapat isaalang-alang. 

Ang una ay ang tungkol sa mga may-ari ng locale na magpapahintulot sa pagpasok ng mga customers na walang Green pass na maaaring mamumultahan ng mula €400 hanggang € 1000. At sa kaso ng tatlong beses na paglabag sa tatlong magkakaibang araw, ang locale ay maaaring ipasara mula 1 hanggang 10 araw. 

Sakaling ang customer ang tatangging magpakita ng Green pass, sa ganitong kaso, ang operator o staff ay walang responsibilidad sa pagtanggi ng customer at maaaring tumawag ito ng pulis upang maisagawa ang pagkokontrol. 

Kung ang customes naman ay mapapatunayang mayroong fake o gumamit ng hindi sariling Green pass, ay maaaring multahan ng mula € 400 hanggang € 1000 at makakasuhan ng false declaration.

Basahin din: 

Ang may-ari ng locale ay maaari bang hingan ang customer ng personal ID bukod bukod sa Green pass?  

Ayon sa DPCM ng June 17 at kahit ang huling Circular ng Ministry of Interior, una sa lahat, ang may-ari ng locale ay may obligasyog hingin ang Green pass sa pagpasok ng mga customer at maaari ring tingnan ang personal ID ng customer, sakaling magduda ito sa Green pass o sa identity ng may hawak nito, upang mapatunayan kung fake o ang Green pass ay nakapangalan sa ibang tao. Ilang mga owner ng locale ang nangangamba na mamultahan sakaling ang isang customer ay may pekeng Green pass, ngunit binigyang-diin ng Circular na “kung mapapatunayan na ang pangalan sa Green pass at ang pangalan sa dokumento ay magkaiba, mamumultahan lamang ay ang customer, kung walang makikitang pagkukulang mula sa owner ng locale”.

Basahin din: 

Green Pass: May pahintulot ang pagsusuri sa dokumento. Ang paglilinaw mula sa Ministry of Interior.

Kailan mandatory ang Green pass sa mga public transportation? 

Simula Sept. 1, 2021 ang Green pass ay mandatory sa Italya sa boarding sa planes, ships, interregional ferries (maliban sa Stretto di Messina), Intercity at Alta Velocità, interregional buses at buses for rent services with driver.

Basahin din: 

Green Pass, narito ang nilalaman ng bagong decreto

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Commissioner Figliuolo: “Bakuna sa mga kabataan para sa ligtas na pagbubukas ng paaralan at sport”

Ano ang parusa para sa mga walang Green pass o sa mga gagamit ng Green pass ng ibang tao?