in

Commissioner Figliuolo: “Bakuna sa mga kabataan para sa ligtas na pagbubukas ng paaralan at sport”

Bakuna kontra Covid19 simula kalahatian ng Agosto. Bibigyang pagkakataon ang mga kabataan mula 12-18 anyos na mabakunahan nang hindi kakailanganin ang anumang booking o prenotazione.

Ito ang nilalaman ng sulat ni Emergency Commissioner Francesco Paolo Figliuolo sa mga Rehiyon at mga Autonomous Pronvinces. 

Ang mga may edad 12 hanggang 18 anyos, para sa nalalapit na pagbubukas ng mga paaralan at pagsisimula ng sports season sa bansa, ang access sa bakuna ng mga kabataan ay hindi na mangangailangan ng anumang appointment  simula August 16.

Sa liham ay binigyang-diin din ni Commissioner ang kahilingan ni Undersecretary to the President of the Council (Sport) na isaalang-alang ang positibong epekto nito sa muling pagsisimula nang ligtas ng mga kaabataan, hindi lamang sa sport kundi sa layuning maibigay ang kagalingang mental at pisikal ng mga ito sa panahon ng pandemya. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Konsulado ng Milan, magbubukas ng Sabado at Linggo para sa Voter’s Registration

Regulasyon ng Green Pass, narito ang maikling Gabay