in

Dakilang Paggunita sa Semana Santa ng mga Ofw sa Italya

Ang Semana Santa o kilala rin sa tawag na “Mahal na Araw” ay isa sa mga pinakamahalagang debosyon ng mga Kristiyano, lalung-lalo na ng mga Katoliko. Ito ay isinasagawa upang alalahanin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo.

Maraming Pilipino pa rin sa Italya ang itinuturing ito bilang panahon ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, at panahon ng pagwawasto sa ating mga pagkakamali.

Tuwing Linggo Ng Palaspas o Palm Sunday ay ginugunita natin ang pagdating ng Panginoon sa Herusalem. Nagsisimba ang mga tao nang may hawak na palaspas na gawa sa puno ng palma o palm tree na karaniwang kinakabitan ng mga imahe o litrato ni Jesus o ni Maria. Winawagayway ito at binabasbasan naman ng pari sa Banal na Misa. Kadalasan ito ay isinasabit sa harapan ng mga pintuan at nananatili doon hanggang sa mabulok ang mga dahon nito. Pinaniniwalaang tinataboy nito ang masasamang espiritu. Isang kaugalian na ginagawa rin sa Roma ng maraming mga Pilipino ngunit sa loob ng bahay na ito isinasabit.

Tuwing Huwebes Santo o Maundy Thursday naman ang pag-aalala sa Huling Hapunan ni Jesus kasama ng labindalawang Apostoles. Kung nagsisimba sa araw na ito, malalamang dito rin inaalala ang paghuhugas at paghahalik ni Jesus sa paa ng Kanyang mga Apostoles. Ginagawa rin mismo ng mga pari sa Banal na Misa ang paghuhugas at paghahalik sa paa.

Tuwing Maundy Thursday rin ay ginagawa ang tinatawag na Visita Iglesia o pagbibisita sa mga simbahan. Bilang Katoliko, nakaugalian nating mga Pilipino ang pagbi-Visita Iglesia sa pitong simbahan pero may iba naman na ginagawang labing-apat ito, katulad ng bilang ng “Stations of the Cross”, isang istasyon sa bawat isa sa labing-apat na simbahan.

Ito ay isang bagay na hindi mahirap gawin sa Roma, dahil sa bawat kanto dito ay mayroong simbahan. Nakakatuwang pagmasdan dahil habang nagbi-vigil ang mga Italians sa mga simbahan, tayong Pinoy naman ay palipat-lipat ng simbahan.

Kapag Biyernes Santo o Good Friday naman ay inaalala ang pagkamatay ni Jesus. Sa Pilipinas ay kadalasang makakakita ng mga namamanata at nagpepenitensiya, hinahampas at pinapahampas ang mga likod hanggang sa magdugo ito. ‘Yung iba naman ay nagpapapako sa krus. Karaniwang makikita sa mga probinsiya, lalo na sa Bulacan at Pampanga. Wala din ibang programa sa telebisyon kundi ang Siete Palabras o Seven Last Words. Mga bagay na di masasaksihan ng mga kabataan natin dito lumalaki sa Roma. 

Sa araw ding ito, noong araw, ay ipinagbabawal ang mag-ingay, tulad ng pagkanta, pagsasayaw at paglalaro. At sa mga nakaka-alala pa, ipinagbabawal rin ang maligo…

Sa Easter Sunday naman ginugunita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Pasko ng Muling Pagkabuhay kung ito ay tawagin at sinisimulan sa ‘Salubong’ sa madaling araw, ang prususyon ng nakatakip ang mukha ni Blessed Virgin Mary at sinasalubong ang imahen ng Kristong nabuhay.

Pero para sa marami, panahon ito ng madugong paghahanapan sa mga itlog o Easter eggs. Sa loob ng mga plastik na lalagyan na hugis itlog at may iba’t-ibang kulay ay naglalagay ng candies at chocolates, at kung minsan ay may pera pa ito. Siyempre, mga bata lang ang kasali. Pero minsan talaga eh hindi maiiwasang makisali ang mga “isip bata”. Dito naman sa Italya ay ang pagtanggap ng Uova di Pasqua ang pinahihintay ng mga bata. Ito ay ang hugis itlog na tsokolate, iba’t iba ang laki at may iba’t ibang ‘sorpresa’ sa loob nito.

Bukod pa sa mga nabanggit, napakarami pang mga kaganapan tuwing Holy Week lang nangyayari. Pangkaraniwan rin ang pagpepenitensya tuwing sasapit ang Semana Santa, tulad ng hindi pagkain ng karne o ang tinatawag na fasting. Itinuturo rin ang pagsa-sakripisyo o ang paghinto sa mga paboritong gawain.

Marami pang mga pangyayari tuwing Semana Santa ang hinahanap-hanap ng mga Pilipino sa Italya na maiku-kwento na lamang sa mga anak tulad ng pabasa, ang mga pinapanood sa kalye na pilitensya, ang prosusyon pag Biyernes Santo.

Ngunit laging tandaan na ang Semana Santa ay hindi lang panahon ng pamamasyal at paghahanap sa mga nakatagong itlog. Ngunit higit sa lahat  ito ay panahon ng paggunita at pagninilay-nilay din sa mga sakripisyo ni Jesus upang tayo ay mailigtas sa mga kasalanan. At ito ang tunay na diwa ng Semana Santa na nawa ay isapuso ng lahat. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay nagdadala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at isang bagong pananampalataya tungo sa panibagong pamumuhay!!

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale, posibleng i-convert sa lavoro subordinato?

2 patalim at ilang gramo ng shabu, nakita sa sasakyan ng Pinoy