in

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale, posibleng i-convert sa lavoro subordinato?

Posible ba ang conversion ng permesso di soggiorno per lavoro stagionale sa permesso di soggiorno per lavoro subordinato? Kailangan bang umuwi sa Pilipinas ng seasonal worker?

Alinsunod sa artikulo 24, talata 4, ng batas 286/98, ang isang seasonal worker ay maaaring mai-convert ang permit to stay mula seasonal job sa subordinate job, anuman ang uri ng kontrata – ‘determinato’ o ‘indeterminato’.

Ang conversion ng nabanggit na uri ng permit to stay ay pinapayagan sa pagkakaroon ng availability sa bilang o quota ng ‘Decreto Flussi’ sa page-empleyo ng dayuhang manggagawa at sa pagkakaroon ng isang balido at hindi pa expired na permit to stay for seasonal job.

Ang aplikasyon sa conversion ay maaaring isumite makalipas ang 3 buwang pagta-trabaho bilang seasonal worker sa sektor ng Turismo at regular na nabayaran ang kontribusyon sa Inps. Samantala, para sa sektor ng Agrikoltura naman ay makalipas ang 13 araw kada buwan sa tatlong buwang trabaho (kabuuan ng 39 na araw).

Ang conversion ay maaaring gawin sa itinakdang panahon ng Decreto Flussi at samakatwid hanggang katapusan ng taong 2019.

Ang application ay dapat na isumite online sa website ng Ministry of Interior gamit ang form VB.
Ang dokumentasyon na susunod na isusumite sa Prefecture ay ang sumusunod:
•    Revenue stamp ng € 16.00 na ginamit sa application ;
•    Revenue stamp ng € 16.00 na ilalagay sa clearance o nulla osta;
•    Balidong Permit to stay for seasonal job;
•    Non-seasonal job working contract;
•    Kopya ng personal document ng employer;
•    Balidong passport ng aplikante;
•    form Unilav di assunzione o ang kopya ng comunicazione obbligatoria di assunzione ng unang pagpasok sa Italya.

Sa kasong positibo ang kasagutan, ang Sportello Unico per l’Immigrazione ay magbibigay ng appointment para sa pagpirma ng contratto di soggiorno at para sa application ng permit to stay for subordinate job sa pamamagitan ng isang kit na ipapadala sa postal office. Ang Questura ay ibibigay ang permit to stay for subordinate job matapos tapusin ang buong prosesong kinakailangan.

Ang buong prosesong nabanggit ay gagawin sa bansang Italya at samakatwid ay hindi kinakailangan ang bumalik sa Pilipinas upang magkaroon ng entry visa for subordinate job.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Cessione di fabbricato, isa bang obligasyon?

Dakilang Paggunita sa Semana Santa ng mga Ofw sa Italya