in

Muli, Ikaw ay Magsimula

 

 

 

 

 

 

 

 

Muli,ika'y magsimula

Bumangon kung saan ika'y nadapa

Damhin kung may nalalabi pang lakas,pag-ibig at pag-asa

Tumingin sa hinaharap ng walang pagkabahala

Ihakbang muli nanghihina pang mga paa

Pag-aalinlanga'y isantabi't maglakad ng may sigla

Muli, ika'y mangarap

Isa-isip ang magandang hinaharap

Marami mang kailangan at mahirap

Gumalaw agad at maging maagap

Bunga ng pagtitiis at pagpapagod iyong matatangap

Sa tunay na kaligayaha'y 'wag tumigil sa paghahanap

Pagkagising sa umaga'y umasang ito na’y yakap

 

Muli,kumilos at abutin

Mga pangarap at mga mithiin

Bawat galaw ay dapat bigyang pansin

Ang katuparan ng lahat ay sikapin

Mga salita't gawa'y marapat na pagsabayin

Kaligayaha't tagumpa'y muling kamtin

 

Muli,ika'y makibaka

Kung ang ngayo'y madilim at napakasama

Puno ng pagkukunwari, kasalanan,kasinungalinga't pandaraya

Ang lahat ng mga ito sa'yo'y 'wag magpahina

Paglabanan ang lahat ng may paniniwala

Pagtibayin ka sana lagi ng iyong pananampalataya

 

Muli, paglalakad ay simulan

Kayamanan ma'y ikaw nawalan

Umasang sa pag-ibig ika'y madaragdagan

Tumingala lagi't humiling sa kaitaasan

Pagmamahal ng Diyos na walang hanggan

Tunay at hindi ka pagkakaitan

 

Muli,ika'y magsimula

Kagustuha'y pagsikapan hanggang makuha

Muli,ika'y makibaka

'wag manghina't mawalan ng pag-asa

Muli, ika'y mangarap

Hingin ang patnubay ng Diyos at iyong matatanggap

(ni: Demetrio‘Bong’ Rafanan)

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Expect Pinoy health workers in Italy soon

Fornero: Imigrante, malaking tulong sa ekonomiya, lipunan at welfare