in

Ano ang minimum salary requirement sa pag-aaplay ng italian citizenship by residency?

Italian citizenship minimum salary requirement Ako Ay Pilipino

Ang minimum salary requirement ay mahalaga sa pagsusuri ng aplikasyon para sa italian citizenship by residency. Ito ay dahil kailangang patunayan ng aplikante ang pagkakaroon ng sapat na mapagkukunang pinansyal upang matugunan ang sariling pangangailangan at ng kanyang pamilya.

Minimum salary requirement sa pag-aaplay ng italian citizenship by residency

Ang minimum salary requirement sa paga-aplay ng Italian citizenship by residency ay € 8.263,31 kada taon, sa huling tatlong taong required bago ang pagsusumite ng aplikasyon.

Ang required salary ay kailangang buhat sa lehitimong paraan tulad ng subordinate job o self-employment at maaaring patunayan sa pamamagitan ng income tax return: 730 o Modello Unico; o sa pamamagitan ng CU o certificazione unica (dating CUD).

Gayunpaman, isinasaalang-alang sa pagsusuri ng salary requirement para sa italian citizenship, hindi lamang ang sahod ng aplikante kundi ang kabuuang sahod ng buong pamilya. Ito ang tinatawag na reddito familiare, sa kundisyong ang mga miyembro ng pamilya ay nabibilang sa parehong Stato di famiglia

Ito ay nangangahulugan na kung ang dayuhang aplikante ay nagsumite ng aplikasyon at hindi umabot sa salary requirement o ang € 8.263,31 kada taon sa huling tatlong taong hinihingi ng batas, ay maaaring isama o idagdag ang sahod ng miyembro ng pamilya. Sa ganitong kaso, ang minimum salary ay magiging € 11.362,05 sa kasong dependent ang asawa at karagdagang € 516,46 para sa bawat dependent na anak.

Ito ay ipinatutupad upang mapahintulutan din ang ibang miyembro ng pamilya na magsumite ng aplikasyon. Ito ay kahit na hindi nagtataglay ng sapat na sahod o kita ngunit kung carried o dependent naman at kumpleto naman sa ibang requirements na hinihingi ng Legge n. 91/92.

Ang halagang € 8.263,31, kada indibidwal ay katumbas ng kita o halagang kinakailangan para magkaroon ng exemption sa health expenses.

Bukod dito, batay sa batas bilang 15/2005 at bilang 80/2005, ang public administration ay kailangang hingan ang aplikante ng anumang update sa sahod, na pabor sa ikabubuti ng kanyang katayuang pinansyal, bago ang anumang pagtanggi, lalong higit kung mahaba na ang panahong lumipas mula sa pagsusumite ng aplikasyon.

Samantala, para sa aplikasyon ng italian citizenship by marriage ay walang salary requirement. Sapat na ang status ng asawang Italyano. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

3 paaralan sa siyudad ng Bollate, pansamantalang sinara dahil sa English Variant outbreak

Pagbabawal magpunta sa ibang Rehiyon Ako Ay Pilipino

Bagong dekreto anti-Covid19, ang nilalaman