in

Christmas bonus ng mga colf, paano kinakalkula?

Palapit na ng palapit ang pinakahihintay ng marami sa Italya. Ito ay ang Christmas bonus, kilala din sa tawag na 13th month pay o tredicesima, sa wikang italyano. Ito ay hindi isang regalo sa colf, caregivers o babysitters mula sa mabait na employer sa panahon ng Kapaskuhan bagkus ito ay isang karapatan na nasasaad sa National Collective Contract ng domestic job.

Paano kinakalkula ang Christmas bonus sa domestic job?

Ang 13th month pay o tredicesima ay katumbas ng isang buwang sahod, kasama ang anumang compensation ng board and lodging.

Sa kalkulasyon nito, ay kailangang isaalang-alang ang mga absent sa trabaho tulad ng sick leave o maternity leave. Ito ay dipende din kung ang trabaho ay full time at mayroong salary, weekly o per hour.

Per hour 

Sa ganitong kaso, i-multiply ang salary per hour sa kabuuang oras ng trabaho kada linggo. Ang resulta, ay ang weekly salary at i-multiply sa 52 weeks at i-divide sa 12 months.
Halimbawa: ang isang colf na binabayaran ng €10 per hour sa kabuuang 10 oras ng trabaho per week, ay dapat makatanggap ng € 433.33 (€ 10.00 X 10 hrs per wk X 52 wks = 5.200 €: 12 months = 433.33€)

Weekly salary

Ang 13th month pay ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-multiply ng weekly salary sa 52 weeks (katumbas ng isang taong serbisyo) at i-divide ng 12 buwan.
Halimbawa: ang babysitter na may weekly salary ng € 50 ay dapat makatanggap ng  € 216.66 (€ 50 x 52 wks / 12 months.)

Monthly salary

Ang 13th month pay ay katumbas ng isang buwang dagdag na sahod.
Halimbawa. Ang caregiver na nagtrabaho sa buong taon na mayroong buwanang suweldo ng € 900 ay dapat makatanggap ng 900 € bonus. Ang isang caregiver na nagtrabaho simula Hunyo 1 hanggang Disyembre 31 na mayroong buwanang suweldo ng € 900 ay dapat makatanggap ng €525,00  (€ 900 X 7 buwan ng serbisyo: 12)

Kailan matatanggap ang Christmas bonus?

Nasasaad sa artikulo 37 ng National Collective Contract ng domestic job, sa pagsapit ng Pasko hanggang bago magtapos ang taon, karapatan ng mga colf, caregivers at babysitters ang makatanggap ng isang buwang karagdagang sahod.

Samakatwid, kung hindi ito matatanggap bago mag-Pasko ay matatanggap ito bago magtapos ang taon.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

607,904 application forms, handa na para sa mga click days ng Decreto Flussi 2023

€16M, hatid ng unang click day ng domestic job sa Italya