in

Kalusugan. Sino ang mayroong ticket exemption?

Magandang tanghali po sa inyo. Ako po ay isang Pilipino at nais ko pong malaman kung kailan hindi binabayaran ang ticket ng mga medical check-ups at ilang analysis sa ospital?

Roma – Enero 23, 2013 – Sa Italya, upang makatanggap ng mga serbisyong pangkalusugan mula sa mga ospital o public clinic o private hospitals na mayroong partikular na kasunduan sa gobyerno, ay kinakailangang magbayad ng isang maliit na halaga sa Regione, ang tinatawag na ticket, na nagbabago o iba-iba batay sa sahod at laki ng isang pamilya.

Ngunit sa batas ay nagsasaad na sa ilang partikular na pagkakataon, maaaring kasalukyang sitwasyon at/o sahod, ang isang mamamayan ay maaaring exempted o hindi pagbayarin ng ticket.

Ang mga non-EU at EU nationals na regular na naninirahan sa Italya, ay mayroong pantay na karapatan sa pagtanggap ng serbisyong pangkalusugan gayun din maging sa exemption ng pagbabayad ng ticket.

Nasasaad ang apat na uri o kalagayan ng mga mamamayan na mayroong ticket exemption dahil sa edad at sa sahod, kategorya na mayroong angkop na code.

1) Mga mamamayang may edad na hindi lalampas ng anim na taong gulang o higit sa 65 taong gulang, at ang kabuuang sahod na pumapasok sa pamilya ay hindi lalampas ng € 36.151,98. Codice E01

2) Mga mamamayang walang hanapbuhay o ang kanilang mga dependants kung ang kabuuang sahod na pumapasok sa isang taon ay hindi lalampas sa 8.263,31 (11.362,05, kung kasama ang asawa at karagdagang 516,46 bawat dependant) Codice E02

3) Ang mga tumatanggap ng pensione sociale (o dating assegno sociale) at ang kanyang mga dependants . Codice E03

4) Ang mga tumatanggap ng pensyon na may edad na 60 at ang kanyang dependants na mayrong kabuuang sahod na mas mababa sa 8.263,31 (11.362,05 kung kasama ang asawa at karagdagang 516.46 para sa bawat carico) Codice E04

May karapatan din sa exemption ang ilang kaso na nabanggit ng batas tulad ng mapanganib na pagbubuntis o ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman gayun din ang mga disables.

Pamamaraan

Bago ang mga huling pagbabago, ang mamamayan ay nagtutungo sa URP ng ospital o klinika dala ang riseta o impegnativa ng piniling family doctor at doon ay ide-deklara  ang sitwasyon para sa exemption. May pagkakataong kinakailangang magtungo sa tanggapan ng Asl para sa isang exemption card, ngunit hindi ito obligado.

Ang pamamaraan ay nagbago na sa ngayon: Ang piniling familiy doctor (o pediatrician), batay sa isang listahang mayroon ang internal bata base ay susuriin kung ang pasyente ay exempted o hindi at kung exempted ay ang family doctor mismo ang susulat ng code sa riseta o impegnativa.

Kung ang pasyente ay wala sa listahan at naniniwalang kabilang sa mga exempted, ay dapat magtungo sa tanggapan ng Asl na sumasakop sa tirahan, at humingi ng angkop na deklarasyon ng exemption, lakip ang ilang dokumentasyon.  

Kailangan ding magtungo sa Asl ang mga walang trabaho para sa deklarasyon ng status at nais makatanggap ng benepisyo.

Ipinapaalala na ang health system ay nasasakop ng Regione at mahalagang humingi ng impormasyon sa Asl na nakakasakop sa tirahan dahil ang mga Regioni ay maaaring magpalabas ng mga komunikasyon ukol sa mga pagbabago ng requirements o karagdagang dokumentasyon.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA ALMURANAS o HEMORRHOID

“Peaceful at amicable way through dialogue”, panawagan ng UN leader