in

Paano gagawin ang enrollment online para sa school year 2013-2014?

Magandang umaga, ako po ay mayroong tatlong anak at aking nabalitaan ang enrollment online ngayong school year. Ano po ang aking dapat gawin? 

Rome – Pebrero 5, 2013 – Ayon sa Decreto Legge 95/2012, ang enrollment ng mga grade 1, first year highschool  (Media) at first year second degree high school (Liceo) ay dapat gawin online, habang ang enrollment naman sa preschool ay dapat isumite sa paaralang napili. Ayon sa nasabing dekreto, bukod sa enrollment online, ang mga class cards ay matatagpuan na rin online at ito ay mayroong legal value, gayun din ang anumang komunikasyon sa pagitan ng paaralan at pamilya

Hanggang Feb 28, 2013, ay maaaring gawin ang nasabing enrollment para sa school year 2013-2014. Ang mga aplikasyon ay dapat i-fill up sa pamamagitan ng www.iscrizioni.istruzione.it, anumang oras at anumang araw, kung saan ang aplikantae ay dapat mag log on. Sa kasong walang computer, walang email address o hindi marunong gumamit ng computer, ang paaralan ay nagtalaga ng mga oras at araw kung kailan ang mga magulang ay matutulungan ng school personnel upang gawin ang pagpapatala ng anak.

Sa sinumang magla-log on sa nabanggit na website at gagawin ang enrollment ay makakatanggap naman ng isang confirmation receipt kung ang pagpapa-rehistro ay tumpak gamit ang napiling password. Sa kasong nalimutan ang password, ay maaaring muling magbigay nito sa pamamagitan ng “password dimenticata” gamit ang mga kinakailangangdatas matapos sagutin ang question control system na pinili sa unang bahagi ng registration. Ang bagong password ay ipapadala sa pamamagitan ng sariling email address.

Ang pagla-log on ay maaaring gawin ng isang magulang para sa lahat ng mga anak, samakatwid isang code lamang para sa pamilya o sa enrollment ng higit sa isa ang anak. Bukod dito, ay isang beses lamang maaaring gamitin ang email address at hindi maaaring magkaroon ng dalawang registration.

Ang application ay binubuo ng 2 sections. Sa unang bahagi ay kinakailangang ilagay ang personal datas ng mag-aaral, ang code ng napiling paaralan at ang oras kung nasa grade school o ang napiling kurso kung nasa second degree high school. Ang code ng mga paaralan ay matatagpuan sa http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. Sa ikalawang bahagi naman ay maaaring ilagay ang anumang impormasyon at/o anumang preferences sa mga additional extra-curricular activities ng paaralan. Matapos ang pagsagot sa mga katanungan at ipadala ang enrollment form online, isang confirmation receipt ang matatanggap sa pamamagitan ng email. Ang paaralan ay matatanggap ang application at maaaring magbigay ng confirmation kung tanggap o hindi at kung hinid ay ipapadala ang aplikasyon sa ikalawang napiling paaralan. Ang lahat ng updates, gayunpaman, ay matatanggap sa pamamagitan ng email.

 Samantala, para sa mga anak ng mga undocumenteds ay maaaring gawin ang enrollment sa paaralan. Ito ay dahil sa kawalan ng codice fiscale ng mga undocumented na kinakailangan upang ma-kumpleto ang pagpipi-fill up ng enrollment form.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sinigang na Bangus with Puso ng Saging

Paolo Berlusconi: Balotelli? Ang ‘negretto’ ng pamilya