in

Sinu-sino ang sumasailalim sa italian language test?

Ako ay isang dayuhan ngunit ako ay nag-aral dito sa Italya. Nais kong mag-aplay ng EC-long term residence permit o ng carta di soggiorno, dapat ba akong sumailalim sa italian language test?

Pebrero 18, 2013 – Ang EC-long term residence permit o ang dating carta di soggiorno ay ibinibigay sa dayuhang mayroong permit to stay ng hindi bababa sa limang taon at mayroong sahod katumbas ng social benefit o assegno sociale na halos €5700, buhat sa marangal na dahilan na magagamit sa pananatili sa Italya (art. 9 d.lgs. 286/98). Ayon sa batas 94/2009 ay kinakailangang sumailalim sa isang pagsusulit ukol sa wikang italyano para sa ganitong uri ng permit to stay. Para sa antas ng kaalaman sa wika ay itinalaga ang A2 ng Quadro Comune di riferimento Europeo (QCER), o ang nagtatalaga ng antas ng pagkilala at pang-unawa sa mga pangungusap at mga pang karaniwang salitang gamit sa araw araw.

Hindi lahat ng non-EU nationals ay kailangang sumailalim sa pagsusulit. Halimbawa, ang sinumang pumasok o nagtapos sa italian school ng first at second degree high school. Ito ay nangangahulugan na hindi sasailalim sa pagsusulit at ilalakip ang high school diploma sa aplikasyon ng nasabing dokumento. Dito ay tinutukoy ang scuola media bialng first degree high school at ang licei at/o ang istituti  superiori professionali naman ang second degree high school. Kahit ang mga mayroong sertipikasyon ng pag-aaral sa unibersidad, master's degree o PhD ay hindi sasailalim sa pagsusuliut.

Samantala, ang sinumang nagtapos ng scuola materna o nursery, elementarya at nagsimulang pumasok ng high school ngunit hindi nakatapos ay dapat sumailalim sa nasabing pagsusulit.

Kung sa aplikasyon ay kabilang ang mga anak na menor de edad at mas bata sa 14 na taong gulang, sila ay hindi sasailalim sa pagsusulit. Gayun din ang mga dayuhang mayroong mabigat na karamdaman at walang kakayahang mag-aral ng wika dahil sa edad o sa sakit. Nararapat na ilakip ang isang sertipikasyon buhat sa isang public health structure na magpapatunay ng kalagayan.

Hindi rin sasailalim sa test ang sinumang mayroong sertipikasyon na magpapatunay ng antas higit sa A2 ng QCER o ang sinumang dumating sa bansa bilang managers, highly qualified workers, ang mga propesor sa unibersidad, translator at interpreters, mga full time colf na dumating sa bansa upang sundan ang isang Italian family o EU nationals na residente sa ibang bansa upang magpatuloy ang trabaho at ang mga official journalists ayon sa art. 27, talata 1, letra a), c), d), e) e q) ng d.lgs. 286/98.

Ipinapaalala rin na ang sinumang mayroong EC-long term residence permit at dapat mag-update nito ay hindi sumasailalaim sa pagsusulit. Ito ay obligado lamang sa first issuance ng nasabing dokumento.

Carta di Soggiorno: Paano magpa-schedule ng test?

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Citizenship by marriage, kailan isusumite ang aplikasyon?

Gangnam Style, hindi gagamitin sa mga campaign jingles