in

Undocumented sa Italya: Decreto Flussi o Regolarizzazione?

Ang Decreto Flussi at ang Regolarizzazione, (kilala rin bilang Sanatoria o Emersione), ay dalawang magkaiba at makahiwalay na paraan. 

Sa katunayan, ang pangunahing pagkakaiba ay ang pagiging residente ng dayuhan sa ibang bansa at samakatwid ay wala sa Italya – sa unang nabanggit – o ang nakatira na sa Italya ngunit undocumented o walang balidong dokumento upang manatili at magtrabaho sa Italya – para naman sa ikalawang kaso.

Gayunpaman, sa parehong kaso, ay kailangang hintayin ang paglabas ng batas buhat sa gobyerno ng Italya. Ang Decreto Flussi ay inilalathala taun-taon habang ang Regolarizzazione naman ay isang espesyal o di pangkaraniwang batas at hindi inilalathala taun-taon.

Ang Decreto Flussi ay partikular na naglalayong gawing regular ang pagpasok ng mga non-EU nationals na nakatira sa ibang bansa na nagnanais na makapasok at makapag-trabaho sa Italya. Sa madaling salita, ang employer na nais mag-empleyo ng isang Pilipino, sa pamamagitan ng quota o bilang na itinalaga ng Decreto Flussi – na maaaring per lavoro subordinato at  per lavoro stagionale – ay nagre-request o nagsusumite ng aplikasyon para sa “nulla osta”online sa pamamagitan ng website ng Sportello Unico per l’Immigrazione at kailangang patunayan ang pagiging kwalipikado o ang pagkakaroon ng mga requirements sa page-empleyo ng dayuhang manggagawa.

Ngunit dahil ang pangunahing kundisyon sa Decreto Flussi ay ang paninirahan ng dayuhan sa ibang bansa, ang dayuhang manggagawa na nasa Italya na at walang balidong dokumento sa paninirahan dito ay hindi maaaring maging regular sa pamamagitan ng prosesong ito.

Sa halip ay ang ikalawang proseso,  ang Sanatoria o Regularizaazione Emersione na tumutukoy sa pagre-regular sa posisyon ng dayuhang nasa Italya na nang walang balidong dokumento o undocumented.

Sa kasalukuyan, tulad ng inilathala kamakailan ng Ako ay Pilipino, ang Decreto Flussi 2021 ay nagpapahintulot sa regular na pagpasok at pagta-trabaho sa Italya ng 69,700 foreign workers (42,000  para sa lavoro stagionale at 27,700 para sa lavoro subordinato non stagionale at lavoro autonomo). 

Samantala, ang huling Sanatoria o Regularization o Emersione naman ay naganap noong taong 2020 matapos ang lockdown. 

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ang mga Application forms ng Decreto Flussi 2021

Basic Green pass sa mga hair salon simula January 20