in

Pag-aaral ng wikang italiano

Linguistic Formation
Mga kurso upang matutunan ang wikang Italyano, mula base hanggang mataas na antas

Values and Civic education
Mga kurso, pagtitipon at ibang inisyatiba ukol sa pangunahing prinsipyo ng Saligang batas ng Italya, at ang halaga ng Estado at ng mga batas nito

Scolastic integration
Mga inisyatiba sa loob at labas ng paaralan para sa iba’t ibang pagtitipon ng mga Italyano at mga dayuhan

Intercultural mediation
Mediation sa mga paaralan, tanggapan at mga translation

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pinoy, nangungunang komunidad sa Milan

Paghahanap ng trabaho