in

Paghahanap ng trabaho

Job Orientation
Mga tulong at mga payo upang makahanap ng trabaho

Formation
Formation courses at vocational updates

Demand and Supply
Inisyatiba upang pagtagpuin ang mga kumpanya, pamilya at manggagawa

Services for Person
Caregivers, domestic helpers, nurses and volunteers

Re-employment programs
Tulong sa mga nawalan ng trabaho at sa mga nais makahanap muli ng panibagong trabaho

Entrepreneurship
Formation courses, counseling at fundings upang simulan ang entrepreneurship  

Intercultural mediation
Mediation at mga tanggapan sa sariling lugar

Specific enterprise

Mga inisyatiba sa sariling bansa
Formation courses, selection at employments sa ibang bansa upang makapag trabaho sa Italya

Occasional job

Loans
Tulong at impormasyon para sa financing at mga maliliit na loans
 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pag-aaral ng wikang italiano

Paghahanap ng matitirahan