in

Bonus bollette 2022, ginawang retroactive. Ano ang ibig sabihin nito?

Mas malaki at mas madami ang makakatanggap ng bonus bollette 2022. Ito ay matapos baguhin ng Decreto Aiuti ang bonus bollette o bonus sociale para sa kuryente, gas at tubig. Ito ay ginawang retroactive at nangangahulugan na ibibigay din ng gobyerno ang diskwento sa kuryente, gas at tubig simula sa first quarter ng 2022

Matatandaang ang bonus bollette 2022 ay unang pinagtibay para sa second quarter ng 2022 at pinalawig hanggang third quarter ng 2022 (para sa panahon ng April 1 hanggang Decembre 31, 2022). 

Pinalawak din ang mga beneficiaries dahil itinaas ang ISEE sa  €12,000  (sa halip na € 8.265 kumpara noong nakaraang taon), na magpapahintulot na matanggap ang bonus ng karagdagang 5,2 milyong katao.

Ang bonus sociale ay awtomatikong matatanggap at hindi kakailanganin ang mag-aplay nita. Ang bawat pamilya ay may karapatang matanggap ng isang beses ang bawat bonus – isang bonus elettrico, isang bonus gas at isang bonus idrico. Sapat na ang gawin ang DSU kada taon pang magkaroon ng ISEE. 

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 1.8]

Tessera Sanitaria Ako Ay Pilipino

Turista sa Italya, may karapatan bang magkaroon ng tessera sanitaria? 

Droga at alak sa isang Istituto, timbog ang Pinay at ang mga ka tropa