in

Bonus Trasporto Pubblico, aplikasyon online hanggang December 2022

Pinoy biktima ng panlilinlang Ako Ay Pilipino
Pinoy biktima ng panlilinlang Ako Ay Pilipino

Hanggang December 2022 ay matatanggap ang bonus trasporto sa pamammagitan ng voucher na nagkakahalaga ng hanggang maximum na € 60 para sa public transportation tulad ng bus, tram, metro at tren. Ang bonus ay maaaring i-aplay isang beses sa isang buwan

September 1, 2022 ang click day ng bonus trasporto para sa mga mag-aaral, manggagawa, pensiyonado, business men at mga simpleng users ng mga public transportation. Ang aplikasyon ay online sa pamamagitan ng Ministry of Labor, kung makakatugon sa mga itinalagang requirements.

Ang Bonus Trasporto Pubblico

Ang bonus trasporto ay bahagi ng ‘package’ na inilaan ng outgoing government upang matugunan ang mga pangangailangang pinansyal ng mga pamilyang may mababang sahod bukod sa maisulong din paggamit ng mga public transportation. Samantala, pinalawig naman at umabot sa 180M euros ang budget para sa 2022 ng decreto aiuti bis, kung saan inaasahang makikinabang ang humigit kumulang na 3 milyong subscribers hanggang sa katapusan ng taon. 

Ang bonus trasporto ay nagkakahalaga hanggang maximum na € 60 kada buwan, at ito ay magagamit sa pagbabayad ng taunang o buwanang pass para sa mga local public transportation tulad ng bus, pullman extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, interregionali at alta velocità. Gayunpaman, hindi kasama ang mga first class, executive, business, executive club, lounge, working area at business lounge.

Requirements ng bonus trasporto 

Narito ang mga requirements ng bonus trasporto. 

Ang bonus trasporto ay nakalaan sa mga mayroong personal salary na hindi lalampas sa halagang €35,000 sa isang taon. Ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng Dicharazione Reddito ng 2021, kahit mag-aaral, manggagawa, pensyunado o mayroong Partita Iva. Hindi kakailanganin ang ISEE

Bukod dito, ang voucher (hanggang maximum na € 60) ay magagamit lamang para sa pagbabayad ng isang buwan na subscription, gamit ang buong halaga o bahagi lamang nito o mas mababa sa halaga ng voucher. Sa ganitong kaso ang halagang labis ay hindi na magagamit sa susunod na buwan. 

Aplikasyon ng bonus trasporto

Simula September 1 hanggang December 31, 2022, ay posibleng mag-aplay online para sa bonus trasporto isang beses sa isang buwan, hanggang sa maubos ang budget nito. 

Gumawa ang Ministry of Labor ng angkop na website, ang bonustrasporti.lavoro.gov.it. Ang website ay aktibo na at ang access dito ay sa pamamagitan ng SPID o CIE (Carta identità Elettronica). 

Ang voucher ay may pangalan ng aplikante (sa pamamagitan ng code) na maaaring gamiting sa parehong buwan lamang kung kailan ito natanggap, para bayaran ang subscription sa susunod na buwan. 

Sa online na form ay kakailanganing piliin at markahan ang nakalaan ara sa sahod na hanggang € 35,000 (hindi kailangan ang ISEE). 

Tukuyin ang provider ng local public transportation (halimbawa Atac para sa Roma). Ang piniling provider ay hindi mapapalitan sakaling mag-aplay ulit. Gayunpaman, ang aplikante ay may opsyon na i-delete ang voucher.

Aplikasyon para sa mga menor de edad

Ang aplikasyon para sa mga menor de edad na estudyante ay dapat gawin ng magulang. Isang session bawat aplikasyon. Ito ay nangangahulgan na maglo-log in ulit para sa panibagong aplikasyon. 

Samantala, para sa mga anak na nasa wastong gulang na ay kailangang gawin ang sariling aplikasyon. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Back to School, narito ang bagong regulasyon ng Ministry of Education 

permesso-lungo-soggiornanti-ako-ay-pilipino

Permesso per lungo soggiornanti, may expiration date na?