in

Ministry of Interior, naghahanap ng mga experts para sa mga tanggapan ng Cittadinanza

Ako ay Pilipino
Italian citizenship by residency, sino at paano mag-aplay sa taong 2021

Inilathala online ng Department of Civil Liberties and Immigration, sa sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente, ang isang Public Announcement para sa selection ng 20 experts. Layunin ng selection ang palakasin ang central office ng ‘I Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze’, partikular bilang suporta sa pagproseso ng mga aplikasyon ng Italian Citizenship, pati ng mga aplikasyong may kumplikadong legal issues.

Ang selection ay bahagi ng proyektong “Potenziamento degli uffici di Cittadinanza del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione coinvolti nella gestione del procedimento di conferimento dello status, quale fase conclusiva del processo di integrazione degli stranieri”, na inilunsad noong nakaraang Agosto sa ilalim ng Asylum, Migration and Integration Fund (FAMI) 2021-2027.

Ang mga aplikasyon para sa selection ay maaaring ipadala bago ang 12 ng tanghali ng March 10, 2023 sa certified e-mail addressfami.cittadinanza@pecdlci.interno.it. Tukuyin sa subject ang title ng public announcement at ang CUP na nasasaad sa unang pahina ng dokumento.

Ang mga requirements sa pag-aaplay at iba pang impormasyon ay maaaring konsultahin online sa link na ito.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Ministry of Interior, mas pinasimple ang access sa website ng Decreto Flussi 2023

Mga nasawi sa migrant-boat disaster sa Calabria, dumadami!