in

Tavolo Nazionale Immigrazione, nangangamba – Maaring mabigo ang regularization

"Mayroong pagkakaibasa pagtrato sa mga employer at mga worker. Sa kasong positibo ang resulta ng aplikasyon, ang mga employer ay walang anumang saguting pinal at adminsitratibo, samantala ang worker ay nanganganib ng expulsion sa kasong tanggihan ang aplikasyon.

Roma, Setyembre17, 2012 -"Malaki ang mga pangamba ng pagkabigo ukol sa pamamaraan ng pamahalaan sa regularization”.

Ito ang mga ipahayagng ACLI, Arci, ASGI, Centro Astalli, CGIL, FCEI, Sei-UGL, UIL, na pawang mga kasapi ng Tavolo Nazionale Immigrazione, na hinihingi sa pamahalaan na linawin ang mga bagay sa paraang “epektibo at patas”.

"Una sa lahat -ayonsaisang note–ay kailangang linawin ang pagkakaiba sa pagtrato sa mga employer, kung tanggap ang aplikasyon ay walang anumang saguting pinal at adminsitratibo, samantala ang worker ay nanganganib ng expulsion sa kasong tanggihan ang aplikasyon. Ang mga kundisyong inilatag ay ukol lamang sa pinansyal (na mabigat na elemento ng regularization), at nagpapakita rin ng posibleng pagkabigo sa operasyon, nagbibigay ng limitasyon at huwad na pagpapakita ng sitwasyong dapat itama. Dahil dito ay mababang bilang ang maaaring lumabas na kabaligtaran ng tunay na dami ng mga taong dapat maging regular”.

"Kinakailangan–babala ng mga kasapi-nalinawin ng Gobyernoat gawin ang nararapat na modification upang maging patas at epektibo ang pamamaraan. Ang'pagtatama', ay dapataksyunan ng Executive, kungnagnanais talaganggawing regular ang mga sitwasyon ng mga di regular at itama ang kanilang mga kundisyon”, pagtatapos pa ng mga unyong kasapi.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Umabot sa 4500 ang mga aplikasyon sa regularization

Scala Santa Filipino Community, 8 years of Celebrating God’s amazing Love!