in

150 years Chamber

alt

Il team LA VENTA, ang pinakamalaking italian organization sa pagtuklas ng mga kweba sa buong mundo, ay  nagsasaliksik sa Palawan at kamakailan ay hinayag na ang natagpuang kweba  sa Palawan ay hindi pangkaraniwan sa laki nito at ganda. Ito ay ini-aalay sa ika150th anniversario ng pagkakabuklod ng Italya. At tinawag na “150 years Chamber”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

HEALTH TIPS!!!!

Barko na may 16 na Pilipino, binihag ng mga pirata