in

Permesso di soggiorno per cure mediche, kanino ibinibigay? Narito ang mga dapat malaman. 

Ang artikulo 32 ng Italian Constitution ay itinuturing ang kalusugan bilang pangunahing karapatan ng bawat indibidwal, hindi lamang ng buong komunidad, at sinisigurado nito ang libreng pangangalagang medikal sa mga mahihirap.

Ang kalusugan ay isang karapatan na kinikilala ng Italian Republic sa bawat indibidwal at samakatwid ay dapat ibigay din kahit sa mga dayuhan, anuman ang posisyon sa batas, ukol sa pagpasok at pananatili sa bansa. 

Sino ang may karapatan sa permesso di soggiorno per cure mediche? 

Ang residence permit for medical treatment ay maaaring ibigay sa tatlong magkakaibang dahilan:

  1. Sa mga mamamayang dayuhang na pumasok sa Italya sa pamamagitan ng medical treatment visa at sa kanilang kasama (Artikulo 36 ng Legislative Decree no.  286/98);
  2. Sa mga mamamayang dayuhan sa Italya na walang residence permit o undocumented, na may malubhang kondisyon sa kalusugan (Artikulo 19 talata 2 letra d-bis ng Legislative Decree no. 286/98);
  3. Sa mga kababaihang dayuhan sa Italya na walang residence permit o undocumented na nagbubuntis at para sa anim na buwan pagkatapos ng kapanganakan ng bata (Artikulo 19 talata 2 letra d-bis ng Legislative Decree no. 286/98). Ang residence permit na ito, batay sa desisyon ng Constitutional Court n. 376, ay dapat ding kilalanin sa asawa ng buntis at may parehong panahon ng validity.

Paano magkakaroon ng entry visa for medical treatment?

Ang mga mamamayang dayuhan na naninirahan sa ibang bansa na nagnanais na tumanggap ng medical treatment sa Italya, (pati ang kanilang kasama) ay maaaring makipag-ugnayan sa Italian Consulate o Embassy sa sariling bansa upang makapag-aplay ng entry visa for medical treatment at, kapag dumating na sa Italya, ay kailangang mag-aplay para sa angkop na permesso di soggiorno sa loob ng 8 araw mula sa pagdating, sa Immigration office ng Questura (Artikulo 36 ng Legislative Decree no. 286/98).

Ang dokumentasyong kinakailangan para sa issuance ng entry visa for medical treatment ay tinukoy sa artikulo 44 ng Legislative Decree no. 394/99. Partikular, kinakailangan ang mga sumusunod:

  • medical documentation mula sa sariling bansa na nagpapatunay sa karamdaman/kapansanan;
  • declaration mula sa public o private health institution sa Italya (ang huli ay dapat na accredited ng National Health Service) kung saan nasasaad ng uri ng treatment, petsa ng pagsisimula, tagal at approximate expenses;
  • sertipikasyon mula sa health institution sa Italya kung saan nasasaad ang deposito na hindi bababa sa 30% ng approximate expenses o, bilang kahalili, resolusyon o awtorisasyon mula sa Ministry of Health sa ilalim ng humanitarian program.
  • Kakailanganin din ang dokumentasyon na nagpapatunay sa pagkakaroon ng sapat na mapagkukunang pinansyal sa Italya para sa pagbabayad ng mga natitirang medical expenses, accommodation, board and lodging at para sa repatriation ng pasyente.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Ministry of Foreign Affairs

Ano ang validity ng permesso di soggiorno per cure mediche? 

Ang validity ng residence permit for medical treatment ay ibinigay alinsunod sa artikulo 36 ng TUI na batay sa panahon ng therapeutic treatment at health certification, na karaniwang hindi hihigit sa isang taon. Ang posibilidad ng renewal nito ay depende rin sa tagal ng therapeutic treatment.

Sa kaso ng pagbubuntis, ang validity ng permit to stay na ibinibigay alinsunod sa Artikulo 19, talata 2, lett. d) ng TUI ay mula bago ang kapanganakan hanggang sa susunod na anim na buwan.

Maaari bang magtrabaho at mai-convert sa trabaho ang permesso di soggiorno per cure mediche? 

Ang posibilidad ng pagtatrabaho at ang ma-convert ang residence permit for medical treatment ay nag-iiba ayon sa uri ng permit:

  1. permesso di soggiorno per cure mediche na ibinigay sa pagkakaroon ng entry visa for medical treatment (alinsunod sa art. 36 ng Legislative Decree no. 286/98) ay nagpapahintulot na makapag-trabaho, ngunit hindi pinapayagan ang conversion sa permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
  2. permesso di soggiorno per cure mediche na ibinigay sa mga buntis na undocumented (at sa tatay ng bata) ay hindi nagpapahintulot sa conversion sa permesso di soggiorno per motivi di lavoro ngunit pinahihintulutan ang conversion per motivi familiari batay sa Artikulo 30 TU;
  3. permesso di soggiorno per cure mediche na ibinigay sa mga may malalang psychophysical condition o may pathologies, at makakaapekto sa kalusugan kung sakaling babalik sa sariling bansa (ayon sa Art. 19 co. 2 l. d-bis) ay nagpapahintulot sa conversion sa permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Maaari bang magparehistro sa Anagrafe sa pagkakaroon ng permesso di soggiorno per cure mediche? 

Oo, ang mamamayang dayuhan na mayroong permesso di soggiorno per cure mediche, alinsunod sa at para sa mga layunin ng Artikulo 6, talata 7, ng TUI, ay maaaring magpa-rehistro sa Comune kung saan naninirahan.

Maaari bang magparehistro sa SSN o Servizio Sanitario Nazionale ang mayroong permesso di soggiorno per cure mediche? 

Ang permesso di soggiorno per cure mediche na ibinigay sa pagkakaroon ng medical treatment visa ay hindi nagpapahintulot na magparehistro sa SSN at samakatuwid ang mga serbisyong pangkalusugan ay responsibilidad ng pasyente. Ang gastusin para sa pagpapagamot ay sasagutin ng pasyente mismo o ng National o Regional Health Fund kung nasa ilalim ng humanitarian aid.

Samantala ang mamamayang dayuhan na mayroong permesso di soggiorno per cure mediche/gravidanza ay dapat magparehistro sa SSN hanggang anim na buwan pagkatapos ng kapanganakan ng bata. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Balota, maaaring i-request na makuha sa Philippine Embassy sa Roma

Bonus bici e monopattini 2022, paano mag-aplay?