in

Required salary para sa Ricongiungimento Familiare 2021

Ang sinumang kumikita ng itinakdang halaga ng batas ay maaaring kunin ang asawa, anak at magulang para manirahan sa Italya. Ito ay sa pamamagitan ng ricongiungimento familiare family reunification process.

Asawa, anak, magulang at civil partner. Sila ang mga miyembro ng pamilya na maaaring papuntahin sa Italya sa pamamagitan ng family reunification process, sa kundisyong may angkop na tahanan kung saan maninirahan at sapat na sahod na makakatugon sa lahat ng pangangailangan.

Partikular, ayon sa Batas sa Imigrasyon o Testo Unico sul’Immigrazione, ay kinakailangan ang pagkakaroon ng required salary, buhat sa legal na paraan, na hindi bababa sa halaga ng social allowance o assegno sociale at nadadagdagan ng kalahati ng halaga nito para sa bawat miyembro ng pamilya na pipitisyunin o papupuntahin sa Italya.

Sa kalkulasyon ng required salary ay isinasaalang-alang, bukod sa sahod ng aplikante, ang kabuuang sahod ng mga miyembro ng pamilyang kapisan o kasama sa tahanan o convivienti. Ito ang tinatawag na ‘reddito nucleo familiare

Ang kalkulasyon ng kabuuang sahod ay tulad ng sa required salary sa pag-aaplay ng permesso CE per lungo soggiornanti.

Narito ang required salary ng Ricongiungimento familiare ngayong 2021

Ang batayang halaga ay nananatiling ang halaga ng assegno sociale, at sa taong 2021 ay € 5.983,64.

Family reunification para sa 1 miyembro ng pamilya (kahit mas bata sa 14 anyos): 8.975,46

Para sa 2 miyembro ng pamilya (kahit ang isa sa mga miyembro ay mas bata sa 14 anyos):  € 11.967,28

Para sa 3 miyembro ng pamilya (kahit ang isa sa mga miyembro ay mas bata sa 14 anyos): € 14.959,10

Para sa 4 na miyembro ng pamilya (kahit ang isa sa mga miyembro ay mas bata sa 14 anyos): € 17.950,92 

Para sa 5 miyembro ng pamilya (kahit ang isa sa mga miyembro ay mas bata sa 14 anyos): € 20.942,74

Para sa 6 na miyembro ng pamilya (kahit ang isa sa mga miyembro ay mas bata sa 14 anyos): € 23.934,56

Basahin din:

(PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PENSO A TE Programang Edukasyong Pinansyal Ako Ay Pilipino

PENSO A TE, para sa pagsusulong ng Programang Edukasyong Pinansyal

Ako ay Pilipino

Bakuna laban Covid19, paano makakakuha ng appointment?