in

Maaari bang kumuha ng isang colf para sa maikling panahon o pansamantala lamang?

Ang aking colf ay umuwi sa kanyang bansa para sa isang maikling bakasyon at nais kong kumuha ng isang kahalili na tatanggap ng voucher o buoni lavoro.

altRome – Nilinaw ng isang circular mula sa INPS (circular No 44 noong Marso 24, 2009) kung paano ang isang colf ay magbibigay ng pansamantalang serbisyo.
Regulasyon

Ang Legislative decree no. 276 ng 2003 (Artikulo 70) binago ng law decree no. 112 ng 2008 at naging batas Batas no. 133 ng 2008, ang basehan ng mga regulasyon.

Ang nabanggit na Artikulo 70, ay nagbibigay ng pagkakataon upang maisagawa ang pansamantalang trabaho tulad ng iba pa, kabilang din sa domestic sector.

Ito ang uri ng trabaho, na walang continuity at walang reference sa anumang  uri ng kontrata ng trabaho.

Mga kinakailangan para sa trabahong kaswal

Ang trabaho ay okasyonal at hindi tuloy-tuloy.Bukod dito, upang maturing na okasyonal “ang tabaho, kahit pa higit sa isa ang makikinabang  ng serbisyo, ay naglalarawan lamang ito ng pansamantalang serbisyo, at ang kita ng kontratista ay hindi umaabot ng 5,000 euros sa buong taon”.

Katangian

Ang hindi pagiging kabilang sa anumang kategorya  ng trabaho (dahil ang pagiging okasyonal ay hindi nakakatanggap ng anumang benefit tulad ng sickness, maternity at iba pa. Para naman sa mga dayuhan , ang kaswal o okasyonal ay hindi nagpapahintulot upang mai-renew ang permit to stay para sa trabaho), para sa sahod at kontribusyon, ay maaaring gamitin ang tinatawag na voucher o buoni lavoro.
Ito ang uri ng kabayaran sa serbisyo na exempted sa lahat ng uri ng buwis at hindi makakaapekto sa katayuan ng mga taong walang pinapasukan (disoccupato) at hindi nangangailangan ng pirmahan ng  kontrata ng trabaho. Ang employer ay tumatanggap ng INAIL coverage para sa anumang aksidente.

Gamit ng vouchers

Ang circular ng INPS ay tumutukoy na ang halaga ng bawat voucher ay 10 €, ngunit maaari ding gamitin ang tinatawag na ‘multiple voucher’, hal. nagkakahalaga ng 50 euros ang limang vouchers na hindi pwedeng gamitin separately.
Para sa isang voucher na 10 euro, ang kabuuang net income ng employee ay katumbas ng 7,50 euro. Samakatid kung ang net value ng multiple voucher ay 50 euro, ang kaukulang net income ng employee ay katumbas ng 37,50 euro. Ang remaining amount ay kumakatawan sa magkahiwalay na serbisyo (13%), 7% ang sa INAIL at 5% para sa pamamahala ng serbisyo.

Paano at saan matagpuan ang voucher

– sa pamamagitan ng internet (electronic vouchers). Sa website ng INPS (www.inps.it) sa seksyon “come fare ” ay matatgpuan ang isang link na nagpapaliwanag ng mga detalye kung paano gamitin ang voucher
– sa pamamagitan ng pagbili at ang pag-kolekta ng mga ito sa mga tanggapan ng INPS.
– sa mga tobacconists na mayroong kasunduan sa INPS –FIT. Ang mga vouchers na binili sa tobacconists ay maaaring maipalit sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng pagkakagawa nito, sa pamamagitan ng ilang tobacconists.

Bago magsimula ang trabahong okasyonal ang employer ay dapat gawin ang isang komunikasyon upang  ibigay ang kanyang personal details at fiscal code, pati ng sa trabahador, ang lugar kung saan magaganap ang serbisyo, ng petsa ng umpisa at katapusan ng trabaho.
Ang komunikasyon ay maaaring gawin sa tanggapn ng INPS sa pakipag-ugnayan sa toll free number 803 164 o sa mga tanggapan ng INPS.

Maaring i-reimburse sa tanggapan ng Inps ang voucher kung hindi ito nagamit sa pamamagitan ng pagpi-fill-up ng isang form.
Para sa karagdagang impormasyon ang INPS ay nagtalaga sa mga regional references na sa pamamagitan ng email ay maaaring sumagot sa anumang katanungan. Ang listahan ng mga e-mail ay matatapgpuan sa website ng INPS.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mambabasa ng mga web site sa iba’t ibang wika, patuloy sa pagdami

Costa Concordia, ang Titanic sa taong 2012